Chi tiết Internet
60Mbps + 256Kbps Quốc tế
350.000VNĐ/tháng
Giới thiệu

- Miễn phí lắp đặt

Miễn phí lắp đặt đối với khách hàng đóng trước 6 tháng

Trang bị Modem Wifi

Tặng từ 1 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên

Tặng từ 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 12 tháng trở lên

Tặng từ 4 tháng cước khi đóng trước cước từ 18 tháng trở lên

- Trang bị Modem Wifi

- Phạm vi áp dụng: Đồng Tháp

- Để lắp đặt gọi 0865250178 hoặc bấm phím đăng ký

- Miễn phí lắp đặt

Miễn phí lắp đặt đối với khách hàng đóng trước 6 tháng

Trang bị Modem Wifi

Tặng từ 1 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên

Tặng từ 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 12 tháng trở lên

Tặng từ 4 tháng cước khi đóng trước cước từ 18 tháng trở lên

- Trang bị Modem Wifi

- Phạm vi áp dụng: Đồng Tháp

- Để lắp đặt gọi 0865250178 hoặc bấm phím đăng ký

Miễn phí lắp đặt Trang bị Modem Wifi - Tặng IP Tỉnh Tặng 1 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên