Chi tiết Internet
80Mbps + 512Kbps Quốc tế
440.000VNĐ/tháng
Giới thiệu

- Miễn phí lắp đặt  - Tặng IP Tỉnh -Trang bị Modem Wifi

Tặng từ 1 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên;  Tặng từ 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 12 tháng trở lên; Tặng từ 4 tháng cước khi đóng trước cước từ 18 tháng trở lên

- Miễn phí lắp đặt  - Tặng IP Tỉnh -Trang bị Modem Wifi

Tặng từ 1 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên;  Tặng từ 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 12 tháng trở lên; Tặng từ 4 tháng cước khi đóng trước cước từ 18 tháng trở lên

Miễn phí lắp đặt Trang bị Modem Wifi - Tặng IP Tỉnh Tặng từ 1 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên