Chi tiết Internet
100Mbps + 784Kbps Quốc tế
660.000VNĐ/tháng
Giới thiệu

- Miễn phí lắp đặt

Tặng IP Tỉnh

Trang bị Modem Wifi

Tặng 1 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên

Tặng  3 tháng cước khi đóng trước cước từ 12 tháng trở lên

Tặng 4 tháng cước khi đóng trước cước từ 18 tháng trở lên

- Trang bị Modem Wifi

- Phạm vi áp dụng: Đồng Tháp

- Để lắp đặt gọi 0865250178 hoặc bấm phím đăng ký

- Miễn phí lắp đặt

Tặng IP Tỉnh

Trang bị Modem Wifi

Tặng 1 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên

Tặng  3 tháng cước khi đóng trước cước từ 12 tháng trở lên

Tặng 4 tháng cước khi đóng trước cước từ 18 tháng trở lên

- Trang bị Modem Wifi

- Phạm vi áp dụng: Đồng Tháp

- Để lắp đặt gọi 0865250178 hoặc bấm phím đăng ký

Miễn phí lắp đặt Trang bị Modem Wifi - Tặng IP Tỉnh Tặng từ 1 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên Tặng từ 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 12 tháng trở lên