Chi tiết Internet
200Mbps =+3bps Quốc tế
6.600.000VNĐ/tháng
Giới thiệu

- Miễn phí lắp đặt

Tặng IP Tỉnh

Trang bị Modem Wifi

-Tặng 1 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên

-Tặng  3 tháng cước khi đóng trước cước từ 12 tháng trở lên

-Tặng 4 tháng cước khi đóng trước cước từ 18 tháng trở lên

- Trang bị Modem Wifi

- Phạm vi áp dụng: Đồng Tháp

- Để lắp đặt gọi 0964.87.1111 hoặc bấm phím đăng ký

- Miễn phí lắp đặt

Tặng IP Tỉnh

Trang bị Modem Wifi

-Tặng 1 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên

-Tặng  3 tháng cước khi đóng trước cước từ 12 tháng trở lên

-Tặng 4 tháng cước khi đóng trước cước từ 18 tháng trở lên

- Trang bị Modem Wifi

- Phạm vi áp dụng: Đồng Tháp

- Để lắp đặt gọi 0964.87.1111 hoặc bấm phím đăng ký

Miễn phí lắp đặt Trang bị Modem Wifi - Tặng block IP Tỉnh -Tặng 1 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên -Tặng 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 12 tháng trở lên -Tặng 4 tháng cước khi đóng trước cước từ 18 tháng trở lên