Danh sách số đẹp
STT Sim số Giá trả trước Giá trả sau Mua